Dobro doli. Ovo je internet stranica dje?aka Aliana Omerbai?a. Stranica sadri medicinsku dokumentaciju o Alianovoj bolesti, te vijesti i fotografije koje su pratile Alianovu borbu za ivot, izmjetanje i lije?enje u Njema?koj. Trudi?emo se da vas izvjetavamo o Alianovom stanju danas.

Alian Omerbai? se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dje?ijoj hirurgiji Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu, dje?ak je dobio sepsu...

Alianovi roditelji trae kliniku da izmjeste sina na lije?enje, amputacija je zadnje rjeenje. Nada dolazi sa Dje?ije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovi?a...

Alianov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na akama, stopalima i nosi?u. Doktori na Klini?kom centru u Sarajevu predlau amputaciju stradalih podru?ja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

Alian prije operacijeNeki od Vas su moda ve? ranije ?uli za hrabru bebu "Alian Omerbai?" kome je nakon pokuaja ugradnje stenta u kanal lijevog bubrega (HYDRONEPHROSIS-DIJAGNOZA) na Dje?ijoj hirurgiji KCUS Sarajevu pokrenuta infekcija.

Nemarom i nebrigom pojedinih, a vrhunskih ljekara na DJE?IJOJ HIRURGIJI KCUS Sarajevu infekcija nije suzbijena na vrijeme i zaraen je, tj. dobio je SEPSU, tj. trovanje krvi. Infekcija se mogla zaustaviti na vrijeme da su pojedini vrsni doktori na DJE?IJOJ HIRURGIJI KCUS Sarajevu preduzeli potrebne radnje i njegu koja se prua pacijentima nakon bilo kojeg hirurog zahvata.

Alian nakon operacije nije imao NIKAKVU NJEGU, NIJE MU KONTROLISANA KRV, A TAKO?ER NI SVE OSTALO TO SE PODUZIMA KOD PACIJENATA KOJI SU IMALI I NAJMANJI OPERATIVNI ZAHVAT !!! ZDRAVSTVENA USTANOVA KOJA OBAVLJA BILO KAKAV HIRURKI ZAHVAT JE DUNA PO ZAKONU PRUITI PACIJENTU 24 DO 48 SATNU NJEGU KAKO NEBI DOLO DO NEELJENIH POSLJEDICA !!!

Zahvaljuju?i nemaru i nebrizi za pacijenta ti vrsni stru?njaci Aliana su doveli u stanje da se moralo amputirati pojedine dijelove tijela tj. napravili su od male bebice invalida!

Hvala samo Bogu dragom pa je SEPSA zaustavljena, ali su obadva stopala i obadvije ake rukica stradale od suhe gangrene (pogledaj FOTO galeriju).

Konzilij doktora sa KCUS su predlagali amputaciju vrhova prsti?a na obadvije rukice i amputaciju tre?ine i lijevog i desnog stopala sa prsti?ima. Mi kao roditelji smo smatrali da moramo pokuati traiti da li iko u svijetu postoji ko bi mogao spasiti naeg Aliana od amputacija. Amputacije nismo ostavili ni kao zadnju opciju. Hvala Bogu dragom po preporuci Prof. Dr. Ismeta Gavrankapetanovi?a saznali smo za Prof. Dr. Milomira Ninkovi?a koji nam je dao nadu za spas rukica i nogica naeg Aliana.

Lije?enje je skupo ali opet kaem hvala Bogu dragom pa nam je podario Vas najbolje prijatelje i gra?ane Bosne i Hercegovine i dijaspore koji ste nam pomogli da ostvarimo na cilj tj. izlije?imo-zalije?imo Aliana.

Uskoro ?emo postaviti cijelokupan slijed doga?aja sa IMENOM, PREZIMENOM I SLIKAMA NAIH DRAGIH DOKTORA koji su nam poremetili nau sre?u, koji su nas doveli i koji su nas primorali da pomo? i spas za Aliana potraimo u nekoj dalekoj zemlji !!!

U ime porodice Omerbai? elimo da Vam se svima javno zahvalimo na svakoj vrsti nesebi?ne pomo?i i podrke koju ste nam pruili do sad.

Posebna zahvala ide za Prof. Dr. Milomira Ninkovi?a i njegovom timu doktora, Prof. Dr. Stuart Hosie Kinderklinikum Schwabing Muenchen, efu Klinike za ortopediju i traumatologiju Prof. dr. Ismetu Gavrankapetanovi?u i Dr. Seminu Be?irbegovi?u, www.ekapija.ba poslovno-investicionom portalu, sve gra?ane Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i naih gra?ana u dijaspori od Australije do Amerike...

Alian, Albina i Omer Omerbai?

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 3 

Anketa

Vae iskustvo sa KCUS je?

Hvala svima koji su pomogli: Mali Alian putuje u Minhen na operaciju

...Aliana ?e primiti prof. dr. Milomir Ninkovi?, jedan od vode?ih svjetskih plasti?nih hirurga, koji ?e pokuati spasiti prsti?e i nogice. Doktor Ninkovi? je ina?e ef Odjela plasti?ne i rekonstruktivne hirurgije ake i centra za teke opekline u minhenskoj bolnici. On je sada jedina nada malom Alianu, njegovim roditeljima Albini i Omeru.

Intenet portal eKapija.ba, 15. 04. 2011.