Ališan Omerbaši? se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dje?ijoj hirurgiji Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu, dje?ak je dobio sepsu...

Ališanovi roditelji traže kliniku da izmjeste sina na lije?enje, amputacija je zadnje rješenje. Nada dolazi sa Dje?ije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovi?a...

Ališanov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na šakama, stopalima i nosi?u. Doktori na Klini?kom centru u Sarajevu predlažu amputaciju stradalih podru?ja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

Dragi naši prijatelji,

Kao što ve? znate, nedavno smo bili na kontrolnom pregledu u Minhenu kod naših dragih doktora. Radili smo kontrolu bubrega na Dje?ijoj hirurgiji Klinike Schwabing kod Prof. dr. Hosie. Radili smo i kontrolu nogica i rukica kod Prof. dr. Ninkovi?a.

Stalno govorimo "naših dragih doktora" jer ova dva ?ovjeka su tako dobri ljudi, jednostavni ljudi, profesionalci, vrhunski stru?njaci, humanisti i tek na kraju doktori. Mogli bi pisati satima o ova dva doktora i opet bi imali nešto za dodati lijepo i pozitivno. Hvala Bogu dragom da oni postoje i da se bave doktorskim poslom.

E sad kao što smo rekli, radili smo kontrolu bubrega na Dje?ijoj hirurgiji Klinike Schwabing kod Prof. dr. Hosie. Radili smo sonografiju bubrega i scintigrafiju bubrega.
Sonografija je pokazala da je lijevi bubreg trenutno u dobrom stanju. Još se nije u potpunosti vratio u normalno stanje ali jako je blizu toga.
Snimak scintigrafije je pokazao da lijevi bubreg ima odli?ne funkcionalne parametre.

 
Prof. Dr. Stuart Hosie - Klinikum Schwabing Muenchen

Radili smo i kontrolu nogica i rukica kod  Prof. dr. Ninkovi?a na Klinici za plasti?nu hirurgije Bogenhasun.
Prof. dr. Ninkovi?, na prvi pogled je prezadovoljan sa opštim stanjem Ališana u cjelini.
Na ovom pregledu smo napokon ustanovili samo jedan mali dio posljedica koje je sepsa ostavila na tijelu Ališana.
Puno koš?ica na stopalima i rukicama je pretrpilo teške posljedice od sepse. Posljedice su takve da te kosti spavaju tj. slabo ili nikako ne rastu-ne razvijaju se. Iz tog razloga Prof. dr. Ninkovi? je za idu?u godinu zakazao niz novih operacija. Operacija ?e biti puno, izme?u 7 i 10, a možda i više. Ta?an broj nezna ni Prof. dr. Ninkovi?, jer kako sam kaže, tek kad po?nemo da radimo zna?emo gdje smo i šta smo.
Prve operacije ?e po?eti u aprilu idu?e godine i radi?e se prvo kosti na rukicama. Radit ?e se rekonstrukcija koš?ica koje spavaju tj. koje slabije ili nikako nerastu. Prof. dr. Ninkovi? ?e raditi po dva prsta. Koristi?e svoje najmodernije metode rada na kostima rukica i forsiranja da same rastu uz pomo? fiksator rukavice. Ovaj proces za dva prsta traje 4 mjeseca nakon kojeg se radi skidanje rukavice i sre?ivanje operisana dva prsta. Nakon toga u toku iste operacije se urade sljede?a dva prsta i sve tako dok se svaki prsti? ne odrati do u detalj.
Prof. dr. Ninkovi? garantuje 100 postotni uspjeh oporavka svih koš?ica na rukicama.
Nakon kompletne rekonstrukcije rukica slijedi težak opravak uz fizikalne vježbe kako bismo Ališana pripremili i osposobili za prve školske dane.

Što se ti?e nogica, njih sad zasad ne?e dirati. Prof. dr. Ninkovi? ima u planu raditi i nogice ali ne želi da ih dira dok god je koža na Ališanovim tabanima dobra. Koža na tabanima koja je do sada pucala uspjevali smo sanirati da sama zaraste. Me?utim jednog dana kad pukne koža na tabanimane?e mo?i samostalno da zaraste jer je ta koža je presa?ena sa butine, nije prava koža sa tabana. E kad taj dan do?e, a do?i ?e i on, radi?e se presa?ivanje jednog miši?a sa nadkoljenice na lijevi taban. Na taj na?in ?e malo pove?ati stopalo i dati ?vrstinu tabanu, a Ališanu bolju stabilnost. Pored ovoga svega Ališanu ?e se i ki?ma odmoriti jer lijeva nogica je sad kra?a za 2 cm. Da bi sa?uvali ki?mu Ališan mora da provodi po cijeli dan u ortopedskim cipelicama. Velika sre?a je da su cipelice funkcionalno vrhunske, ali ipak teško je za Ališana da bude non stop u cipelama koje su ipak teške za njega. Skida ih samo kad spava.
Pored toga i nožnim koš?icama je potrebno bu?enje i rekonstrukcija kao i kod rukica.

Prof. dr. Ninkovi? kaže da pravo lije?enje Ališana tek po?inje. Po Prof. dr. Ninkovi?u to lije?enje i oporavak ?e da traju jako dugo, sve dok Ališan raste. Zna?i kad prestane rast i postane ?ovjek može o?ekivati da se malo odmori od operacija i doktora.
Uglavnom od idu?e godine nas ?ekaju teška vremana i dešavanja u vezi sa Ališanom, ali uzdamo se u Božiju pomo? i veliku podršku naših dragih prijatelja. Puno operacija i puno pre?enih kilometara nas ?eka i sami ne znamo kako ?emo sve to da izguramo.

 
Prof. Dr. Milomir Ninkovi? - Klinikum Bogenhausen Muenchen

Nakon ove zadnje kontrole ponovo se pitamo na koji na?in i kako je Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo uspjelo da ne podigne krivi?ni postupak protiv ljekara koji su odgovorni za stanje u koje su doveli Ališana, u stanje da ?e Ališan cijeli život imati operacije, u stanje 100 postotne invalidnosti prve kategorije? Hiljadu pitanja, ali niti jednog odgovora nema.
Mi Vam se u Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo divimo kako ste lijepo zaštitili ljekare, štitite ih i dan danas, a što je najtužnije uvijek ?ete ih štititi !
Ponovno Vas pitamo gdje su prava jednog djeteta, gdje su prava za invalidne osobe, gdje su ljudska prava, gdje su sva prava koja su nam kao gra?anima zagarantovana?
Veliko Vam hvala za to dragi naši tužioci !!!

Puno Vas sve pozdravljamo,
Porodica Omerbaši?