Ališan Omerbaši? se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dje?ijoj hirurgiji Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu, dje?ak je dobio sepsu...

Ališanovi roditelji traže kliniku da izmjeste sina na lije?enje, amputacija je zadnje rješenje. Nada dolazi sa Dje?ije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovi?a...

Ališanov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na šakama, stopalima i nosi?u. Doktori na Klini?kom centru u Sarajevu predlažu amputaciju stradalih podru?ja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

Danas 19.11.2015. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, naš najdraži Prof. dr Milomir Ninkovi? je održao stru?no predavanje Sarajevskim studentima i osoblju Klinike za plasti?nu i rekonstruktivnu hirurgiju UKCS.

Studentima je prezentirao puno teških slu?ajeva iz svoje bogate prakse. Me?u tim slu?ajevima je i slu?aj - medicinski fenomen našeg Ališana kojeg je Prof. dr. Milomir Ninkovi?
operisao i spasio puno puno stvari od kojih danas zavisi funkcionalan život našeg Ališana. Možete pogledati u videu šta je Profesor i kako radio na Ališanu:

 

Od idu?e godine kre?u novi operativni zahvati na lije?enju našeg Ališana koje ?e naravno sve raditi Prof. dr. Milomir Ninkovi? po?ev od aprila idu?e godine.
Prije predavanja smo sa profesorom uradili i jedan kontrolni pregled i dogovorili stvari u vezi pripremne faze pred nastupaju?e operativne zahvate.
Ovu priliku koristimo da se još jednom od srca zahvalimo Prof. dr. Ninkovi?u na velikom zalaganju i nesebi?noj pomo?i oko slu?aja našeg sina Ališana.