Alian Omerbai? se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dje?ijoj hirurgiji Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu, dje?ak je dobio sepsu...

Alianovi roditelji trae kliniku da izmjeste sina na lije?enje, amputacija je zadnje rjeenje. Nada dolazi sa Dje?ije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovi?a...

Alianov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na akama, stopalima i nosi?u. Doktori na Klini?kom centru u Sarajevu predlau amputaciju stradalih podru?ja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

Dragi nai,

Danas je ta?no 5 godina (15.03.2011.) od kako su nam nai dobri doktori sa Dje?ije klinike UKCS u Sarajevu zagor?ali miran i normalan ivot. Na dananji dan prije 5 godina pomenuti ljekari su pokuali ugraditi stent naem Alianu u kanal lijevog bubrega. Stent nisu uspjeli plasirati, ali su zato uspjeli da pokrenu infekciju.

Više...

Danas 19.11.2015. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na najdrai Prof. dr Milomir Ninkovi? je odrao stru?no predavanje Sarajevskim studentima i osoblju Klinike za plasti?nu i rekonstruktivnu hirurgiju UKCS.

Više...

Dragi nai prijatelji,

Kao to ve? znate, nedavno smo bili na kontrolnom pregledu u Minhenu kod naih dragih doktora. Radili smo kontrolu bubrega na Dje?ijoj hirurgiji Klinike Schwabing kod Prof. dr. Hosie. Radili smo i kontrolu nogica i rukica kod Prof. dr. Ninkovi?a.

Više...

Dragi nai prijatelji,

Na dananji dan prije ta?no ?etri godine, 17.03.2011. godine po?ela je naa prava bitka, bitka za ivot naeg sina Aliana, tada 2,5 mjese?ne bebe.

Više...

Više članaka...

Stranica 1 od 10

Početak
«
1